Featured image: अकस्मात पडलेला पाऊस

अकस्मात पडलेला पाऊस | निबंध, प्रसंग लेखन

अकस्मात पडलेला पाऊस नुकतीच दिवाळी संपली होती, सगळेजण थंडीचा झक्कास आस्वाद घेत होते. अचानक मध्येच…