Petrol sample tar

पेट्रोल संपले तर निबंध

निबंधाचे नावपेट्रोल संपले तर निबंध प्रकारकल्पनाप्रधान निबंध पेट्रोल, डिझेल, कोळसा हे सगळे इंधनाचे स्त्रोत आहेत.…
Jar me shastradnya zalo tar

जर मी शास्त्रज्ञ झालो तर

मुळात सध्याच्या आधुनिक काळात तंत्रज्ञानाची एवढी प्रगती झाली आहे की सगळेजण तंत्रज्ञान आणि विकास शिकून…

मी डॉक्टर होणार निबंध

आज बाईंनी वर्गात पर्यावरणाच्या तासाला तुम्हाला आयुष्यात काय बनायचे, याचा निबंध लिहा असे सांगितले. निबंध…
Parikshya nastya tar

परीक्षा नसत्या तर निबंध

परीक्षा नसत्या तर निबंध भारतीय शिक्षण पद्धतीमध्ये पूर्वीची गुरुकुल पद्धत सगळ्यात जास्त प्रसिद्ध आहे. जगभरात…
झाडे नसती तर निबंध

झाडे नसती तर निबंध

पृथ्वीवर झाडे नसती तर झाडे हा पर्यावरणातील आणि आपल्या आयुष्यातील सगळ्यात महत्त्वाचा घटक आहे. झाडांपासून…