100+ विरुद्धार्थी शब्द मराठी | विरुद्धार्थी शब्द दाखवा

विरुद्धार्थी शब्द काय आहेत?

विरुद्धार्थी शब्द म्हणजे विरुद्ध अर्थ असलेले शब्द. विरुद्धार्थी शब्द भाषेत विविधता निर्माण करतात आणि भाषा बोलणे आणि लिहिणे अधिक मनोरंजक बनवतात.

विरुद्धार्थी शब्दांनाही व्यावहारिक उपयोग असतो. भाषा आणि तिची शब्दसंग्रह शिकवताना ते शिक्षणात देखील वापरले जातात. विरुद्धार्थी शब्द शिकून तुम्ही भाषा अधिक प्रभावीपणे समजून घेण्याची क्षमता सुधारू शकता.

आपली भाषा कौशल्ये सुधारण्यात विरुद्ध शब्द महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

विरुद्धार्थी शब्दांची यादी

अनुपस्थिती विरुद्धार्थी शब्द => उपस्थिती
आगमनविरुद्धार्थी शब्द =>गमन
आधी विरुद्धार्थी शब्द => नंतर
आरामदायक विरुद्धार्थी शब्द => अस्वस्थ
आशीर्वाद विरुद्धार्थी शब्द => शाप
उत्तर विरुद्धार्थी शब्द => प्रश्न
एकसारखे विरुद्धार्थी शब्द => वेगळे
कंटाळवाणे विरुद्धार्थी शब्द => रोमांचक
कडू विरुद्धार्थी शब्द => गोड
कबूल करणे विरुद्धार्थी शब्द => नकार देणे
कर्ज घेणे विरुद्धार्थी शब्द => कर्ज देणे
काळजी विरुद्धार्थी शब्द => निष्काळजी
काळेविरुद्धार्थी शब्द =>पांढरे
कृत्रिम विरुद्धार्थी शब्द => नैसर्गिक
खरेदीविरुद्धार्थी शब्द =>विक्री
खालीविरुद्धार्थी शब्द =>वर
चढणे विरुद्धार्थी शब्द => उतरणे
चांगले विरुद्धार्थी शब्द => वाईट
जन्म विरुद्धार्थी शब्द => मृत्यू
जागे विरुद्धार्थी शब्द => झोपलेले
जिवंत विरुद्धार्थी शब्द => मृत
झोपलेले विरुद्धार्थी शब्द => जागे
तयार करा विरुद्धार्थी शब्द => नष्ट करा
तळघर विरुद्धार्थी शब्द => पोटमाळा
तेजस्वी विरुद्धार्थी शब्द => निस्तेज
त्रासदायक विरुद्धार्थी शब्द => समाधानी
थंडविरुद्धार्थी शब्द =>गरम
दुर्दैव विरुद्धार्थी शब्द => भाग्य
देवदूत विरुद्धार्थी शब्द => सैतान
दोष विरुद्धार्थी शब्द => प्रशंसा
धाडसी विरुद्धार्थी शब्द => भित्रा
नक्कीच विरुद्धार्थी शब्द => कदाचित
निष्काळजी विरुद्धार्थी शब्द => सावध
नेहमी विरुद्धार्थी शब्द => कधीही
परवानगी देणे विरुद्धार्थी शब्द => मनाई करणे
पूर्ण विरुद्धार्थी शब्द => अपूर्ण
पूर्वज विरुद्धार्थी शब्द => वंशज
प्रशंसा विरुद्धार्थी शब्द => अपमान
प्राचीन विरुद्धार्थी शब्द => आधुनिक
प्राणी विरुद्धार्थी शब्द => मानव
प्रारंभ विरुद्धार्थी शब्द => समाप्त
प्रौढ विरुद्धार्थी शब्द => मूल
बंद विरुद्धार्थी शब्द => उघडा
बंदिवास विरुद्धार्थी शब्द => स्वातंत्र्य
बरोबर विरुद्धार्थी शब्द => चुकीचे
बांधणे विरुद्धार्थी शब्द => नष्ट करणे
बांधणे विरुद्धार्थी शब्द => पाडणे
बेफिकीर विरुद्धार्थी शब्द => सावध
भयभीत विरुद्धार्थी शब्द => शूर
भयानक विरुद्धार्थी शब्द => छान
भाऊविरुद्धार्थी शब्द =>बहिण
मनोरंजन विरुद्धार्थी शब्द => कंटाळवाणे
मागे विरुद्धार्थी शब्द => पुढे
मागे विरुद्धार्थी शब्द => समोर
मुलगाविरुद्धार्थी शब्द =>मुलगी
मुले विरुद्धार्थी शब्द => पालक
मूल विरुद्धार्थी शब्द => प्रौढ
ये विरुद्धार्थी शब्द => जा
योग्य विरुद्धार्थी शब्द => अयोग्य
रुंद विरुद्धार्थी शब्द => अरुंद
लपवणे विरुद्धार्थी शब्द => उघड करणे
लहान विरुद्धार्थी शब्द => मोठे
वरविरुद्धार्थी शब्द =>खाली
वाईट विरुद्धार्थी शब्द => चांगले
वाकलेला विरुद्धार्थी शब्द => सरळ
वाद विरुद्धार्थी शब्द => सहमत
विरुद्धार्थी विरुद्धार्थी शब्द => समानार्थी
वेगळे विरुद्धार्थी शब्द => एकत्र
व्यंजन विरुद्धार्थी शब्द => स्वर
व्यस्त विरुद्धार्थी शब्द => आळशी
शांत विरुद्धार्थी शब्द => उत्साही
शांत विरुद्धार्थी शब्द => त्रासलेले
शूर विरुद्धार्थी शब्द => भित्रा
शौर्य विरुद्धार्थी शब्द => भ्याडपणा
सक्रिय विरुद्धार्थी शब्द => आळशी
सक्षम विरुद्धार्थी शब्द => अक्षम
सर्व विरुद्धार्थी शब्द => काहीही नाही
सर्वोत्तम विरुद्धार्थी शब्द => सर्वात वाईट
सहमत विरुद्धार्थी शब्द => नकार
सामान्य विरुद्धार्थी शब्द => दुर्मिळ
सावध विरुद्धार्थी शब्द => घाई
सुंदर विरुद्धार्थी शब्द => कुरूप
सुरुवात विरुद्धार्थी शब्द => शेवट
सौंदर्य विरुद्धार्थी शब्द => कुरूपता
स्पष्ट विरुद्धार्थी शब्द => अस्पष्ट
स्वच्छ विरुद्धार्थी शब्द => गलिच्छ
स्वस्तविरुद्धार्थी शब्द =>महाग
स्वीकारविरुद्धार्थी शब्द =>नकार
स्वीकारणे विरुद्धार्थी शब्द => नाकारणे
हल्ला विरुद्धार्थी शब्द => बचाव
हल्ला विरुद्धार्थी शब्द => संरक्षण
हुशार विरुद्धार्थी शब्द => मूर्ख

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *