how to eat flax seeds in marathi

जवस म्हणजे काय? जवस खाण्याचे फायदे व तोटे । Flax Seeds in Marathi