कलम 302 माहिती मराठी | कलम 302 काय आहे? | Section 302 in Marathi

कलम 302 काय आहे? | कलम 302 माहिती मराठी कलम 302 हत्येशी संबंधित आहे. खून म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला बेकायदेशीरपणे मारणे. खून हा जघन्य गुन्हा आहे. IPC मध्ये कलम 302 मध्ये हत्येसाठी शिक्षेची तरतूद आहे. हत्येमुळे व्यक्ती आयुष्यभर तुरुंगात जाऊ शकते. कलम 302 लावण्यासाठी आरोपीने खून केला असावा. 302 कलमांतर्गत गुन्ह्याचे घटक काय आहेत? खुनाचे काही… Continue reading कलम 302 माहिती मराठी | कलम 302 काय आहे? | Section 302 in Marathi