कलम 302 माहिती मराठी | कलम 302 काय आहे? | Section 302 in Marathi

कलम 302 काय आहे? | कलम 302 माहिती मराठी

कलम 302 हत्येशी संबंधित आहे.

खून म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला बेकायदेशीरपणे मारणे. खून हा जघन्य गुन्हा आहे.

IPC मध्ये कलम 302 मध्ये हत्येसाठी शिक्षेची तरतूद आहे. हत्येमुळे व्यक्ती आयुष्यभर तुरुंगात जाऊ शकते.

कलम 302 लावण्यासाठी आरोपीने खून केला असावा.

कलम 302 माहिती मराठी
कलम 302 माहिती मराठी

302 कलमांतर्गत गुन्ह्याचे घटक काय आहेत?

खुनाचे काही आवश्यक घटक पुढीलप्रमाणे आहेत.

  • आरोपीकडून पीडितेचा मृत्यू घडवून आणण्याचा हेतू असावा. प्रत्येक खून व्यक्तीला मारण्याच्या उद्देशाने केला जातो.
  • पीडितेचा मृत्यू झाला पाहिजे.
  • शारिरीक इजा करण्याचा हेतू असावा ज्यामुळे पीडितेचा मृत्यू होईल हे आरोपीला माहीत आहे.

उदाहरणार्थ:

A बंदुकीने B ला गोळी मारतो. गोळी लागल्याने झालेल्या दुखापतीमुळे B मरण पावतो.

येथे या उदाहरणात, वरील सर्व घटक पूर्ण होतात.

  • A ने B ला जीवे मारण्याच्या उद्देशाने गोळी झाडली. मृत्यू घडवून आणण्याचा स्पष्ट हेतू आहे.
  • दुखापतीमुळे B मरण पावला.
  • A ने बंदुकीने B ला गोळी मारली असल्याने, त्याच्या या कृतीमुळे B चा मृत्यू होईल हे त्याला माहीत होते. त्यामुळे हा घटकही समाधानी आहे.

स्वसंरक्षणासारखे काही अपवाद आहेत जेथे एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास कलम 302 लागू होत नाही.

कलम 302 शिक्षाकलम 302 अंतर्गत गुन्ह्यासाठी काय शिक्षा आहे?

IPC 302 अंतर्गत खून केल्याच्या गुन्ह्यासाठी तुम्हाला मृत्युदंड किंवा जन्मठेपेची शिक्षा दिली जाते आणि तुम्ही दंडही भरावा लागतो.

कलम 302 जामीनपात्र आहे का?

कलम ३०२ अन्वये केलेले गुन्हे अजामीनपात्र आहेत.

कलम 302 अंतर्गत गुन्हा compoundable आहे का?

खून हा non-compundable गुन्हा आहे.

गुन्हा काय आहे?मर्डर
IPC ची कोणती कलमे आकर्षित होतात?कलम 302
काय शिक्षा दिली आहे?मृत्युदंड किंवा आजीवन कारावास, दंड
CognizanceCognizable
जामीनपात्र/अजामिनपात्र गुन्हाअजामीनपात्र गुन्हा
कम्पाऊंड करण्यायोग्य गुन्हा आहे का?Non-compundable गुन्हा आहे
कलम 302 माहिती मराठी

Leave a comment

Your email address will not be published.